علیرضا صراف، مولف کتاب"گام به گام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد"

نظام‌های بودجه‌ریزی برای گزارش‌گیری و گزارش‌گری اطلاعات مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی خود و ارائه آن در قالب لایحه/قانون بودجه، از طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای[1] استفاده می‌کنند که آگاهی نسبت به آنها برای ورود به موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، لازم و ضروری است. 

بطور کلی، طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای دربرگیرنده الزامات زیر می‌باشند: 

  • الزامات قانونی[2]: طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای لازم است دارای ساختار قانونی برای تصویب بودجه توسط پارلمان باشند. 
  • الزامات سازمانی[3]: ‌ طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای لازم است دربرگیرنده تمامی مسئولیت‌ها و اختیارات ذینفعان بودجه شامل سازمان‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی باشند. 
  • الزامات مالی[4]: طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای لازم است تسهیل کننده فرآیند بودجه‌ریزی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی دولت از طریق اطلاعات تفصیلی درآمدها و هزینه‌ها و تلفیق آنها با حساب‌های دولت باشند. 
  • الزامات تحلیلی[5]: ‌طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای لازم است تسهیل کننده تجزیه و تحلیل پیامد اقدامات دولت در اقتصاد کلان و نیز مداخلات دولت از طریق قانونگذاری و نظارت (برون‌سپاری) و یا ورود مستقیم در تولید و ارائه خدمات (درون‌سپاری) و یا هر دو باشند. 
  • الزامات مدیریتی[6]: طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای لازم است بهبود دهنده کارایی در بکارگیری منابع برای ارائه خدمات از طریق تدوین و ارزیابی شاخص‌های عملکرد در جایی که تدوین این شاخص‌ها معنادار است باشند. 

طبقه‌بندی های اصلی بودجه شامل 4 طبقه‌بندی وظیفه‌ای، طبقه‌بندی سازمانی، طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها و طبقه‌بندی برنامه‌ای می‌باشد که در بخش های بعدی توضیح خواهم داد.

برای مشاهده فیلم های آموزشی مرتبط با موضوع این نوشتار اینجا را کلیک کنید.

دوره بین المللی حسابداری مدیریت (CMA استرالیا)

[1]- Budget Classifications

[2]- Legal Requirement

[3]- Administrative Requirement

[4]- Financial Requirement

[5]- Analytical Requirement

[6]- Managerial Requirement