حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

آزمون و گواهینامه CMA استرالیا و نیوزلند

CMA استرالیا و نیوزلند به دلیل ترجیح آموزش بر آزمون، از نظام ارزیابی منطقی تر و آسان تری نسبت به CMA آمریکا و CIMA انگلستان برخوردار است. از آنجاییکه تمرکز در دوره های CMA‌ استرالیا و نیوزلند بر مهارت آموزی به جای دانش افزایی است، آزمون کتبی از اهمیت کمتری برخوردار است. در عوض لازم است شرکت کنندگان این دوره، با ارائه مقاله کاربردی فارسی از بکارگیری یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت مانند PBB، ABC و BSC در سازمان خود، مهارت خود را به اثبات برسانند و گواهینامه CMA خود را از موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند دریافت نمایند.

  • شرکت کنندگانی که دارای 5 تا 10 سال سابقه فعالیت رسمی مالی می باشند لازم است در آزمون فارسی CMA شرکت کنند و مقاله کاربردی نیز ارائه نمایند.
  • شرکت کنندگانی که دارای بیش از 10 سال سابقه فعالیت رسمی مالی می باشند لازم نیست در آزمون فارسی CMA‌ شرکت کنند اما می بایست مقاله کاربردی ارائه نمایند.