مقالات

مقالات حوزه حسابداری مدیریت با موضوعات بودجه ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد)، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کارت امتیازی متوازن در لینک های زیر قابل دسترسی است. لازم به ذکر است با توجه به حفظ حق مالکیت معنوی مولفین در صورت استفاده از این مقالات، ذکر منبع الزامی است.