دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

قوانین و مقررات

  • بخشنامه "الزامات و نیازمندی های طراحی یا تهیه سیستم نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" سازمان برنامه و بودجه مورخ 1395/06/10. برای مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک کنید و برای مشاهده پیوست بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
  • "دستورالعمل اجرایی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (بخشنامه بودجه سال 1396)". برای مشاهده این دستورالعمل اینجا را کلیک کنید.
  • "شرح خدمات استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد" موزخ 1395/12/25. ابلاغي امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور براي دستگاه هاي اجرايي كه قصد خريد خدمات از شركت هاي مشاوره و نرم افزاري بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را دارند. براي مشاهده اين شرح خدمات اينجا را كليك كنيد.
  • بخشنامه استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مورخ 1396/1/28. براي مشاهده اين بخشنامه اينجا را كليك كنيد.