دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

فیلم های آموزشی

مجموعه فيلم هاي آموزشي 180

(180 دقيقه مطالعه، 180 ساعت آموزش، 180 روز اجرا، 180 درجه تغيير)

  عليرضا صراف - مشاهده رزومه

1. فیلم آموزشی "منشا پیدایش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دنیا و ایران - قسمت اول". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

2. فیلم آموزشی "منشا پیدایش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دنیا و ایران - قسمت دوم". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

3. فیلم آموزشی "مدل گام به گام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد - بخش اول". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

4. فیلم آموزشی "مدل گام به گام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد - بخش دوم". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

5. فیلم آموزشی "حسابداری مدیریت چیست؟". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

6. فیلم آموزشی "هزینه یابی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

7. فيلم آموزشي "طبقه بندي هاي بودجه در نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

8. فيلم آموزشي "طبقه بندي برنامه اي در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

9. فيلم آموزشي "هزينه يابي بر مبنای فعالیت". برای مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

10. فیلم سخنرانی جناب آقای علیرضا صراف در "هم اندیشی 10 سال تجربه کره جنوبی در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" به دعوت وزیر اقتصاد کره جنوبی. برای مشاهده این سخنرانی که به زبان انگلیسی است، اینجا را کلیک کنید.

11. فیلم سخنرانی آقای Aubrey Joachim رییس سابق موسسه حسابداران مدیریت انگلستان (CIMA) در جلسه "رونمایی از نسخه انگلیسی تنها نرم افزار جامع حسابداری مدیریت کشور". برای مشاهده این سخنرانی که به زبان انگلیسی است، اینجا را کلیک کنید.

12. فیلم سخنرانی جناب آقای علیرضا صراف در جلسه "رونمایی از نسخه انگلیسی تنها نرم افزار جامع حسابداری مدیریت کشور". برای دریافت این سخنرانی که به زبان انگلیسی است، اینجا را کلیک کنید.