حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

مخاطبین PBB

مخاطبین دوره PBB:

  • مديران و كارشناسان بودجه
  • مديران و كارشناسان مالي
  • مديران و كارشناسان طرح و برنامه

شرايط حضور:

  • دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس
  • آشنايي با موضوعات مالي و بودجه
  • انگيزه بالا براي يادگيري و انجام فعاليت هاي كارگاهي داخل و خارج از كلاس
  • ارائه تکالیف كلاسي در هر جلسه
  • همراه داشتن لپ تاپ ترجیحا در كليه جلسات و الزاما در جلسه آخر
  • حضور شركت‌كنندگان در كليه جلسات از ابتدا تا پايان ساعت