حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

فیلم گفتگوی Practalk

Practalk ، سلسله گفتگوهایی با مشاوران و مدیران موفق حوزه حسابداری مدیریت است که در عرصه اجرا و پیاده سازی تکنیک ها و روش های حسابداری مدیریت خوش درخشیده اند.

1. گفتگو با سرکار خانم "دکتر فائزه فیض" با موضوع "هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری". برای مشاهده این گفتگو اینجا را کلیک کنید.

2. گفتگو با جناب آقای "دکتر سید محمد حیدری" با موضوع "هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سازمان های پروژه محور". برای مشاهده این گفتگو اینجا را کلیک کنید.

۳. گفتگو با سرکار خانم "دکتر زهرا محمد بیگی" با موضوع "هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت حمل و نقل هوایی". برای مشاهده این گفتگو اینجا را کلیک کنید.