حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

هزینه PBB

هزینه دوره PBB به دو بخش هزینه ریالی و ارزی تقسیم می شود.

هزینه ریالی دوره:

هزینه ریالی دوره 30 میلیون ریال است شامل:

  • ارائه 40 ساعت آموزش آنلاین توسط نماینده CMA استرالیا در ایران
  • راهنمایی انجام فعالیت های کلاسی در طول دوره
  • راهنمایی مدلسازی در نرم افزار
  • کار با نرم افزار

هزینه ارزی (اختیاری):

هزینه ارزی دوره PBB استرالیا، 80 دلار استرالیا می باشد که مربوط به متقاضان دریافت گواهینامه موسسه حسابداری مدیریت استرالیا و به شرط قبولی در ارزیابی های دوره می باشد.