هفتمین دوره بین المللی تربیت حسابدار مدیریت خبره (CMA استرالیا) با حضور نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق تامین خسارت های بدنی و مجمع جهانی اهل بیت آغاز گردید.