دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

هزینه یابی بر منبای فعالیت

برگزاری دوره هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

/post-12

دوره هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور با تدریس جناب آقای علیرضا صراف نماینده موسسه حسابدران استرالیا در ایران در تاریخ 28 و 30 خرداد ماه با حضور 38 نفر از دستگاه های اجرایی کشور برگزار گردید.