دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

کارت امتیازی متوازن (BSC)

معرفی دوره:

کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت است که تصویر جامعی از عملکرد سازمان و نحوه دستیابی سازمان به استراتژی های خود به دست می دهد. به همین دلیل بیش از 60 درصد سازمان ها و شرکت های موفق دنیا از این ابزار برای مدیریت عملکرد جامع سازمان و نیز دستیابی به استراتژی های خود بهره می برند.

سرفصل های دوره:

 • معرفی و آشنایی با انواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیک 
 • آشنایی با ابزارهای پر کاربرد در فرایند برنامه ریزی استراتژیک
 • کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard
 • نقشه استراتژیک سازمان
 • آشنایی با فرایندهای ارزش افزای سازمان
 • آشنایی با دارایی های نامشهود در سازمان
 • نحوه ترسیم نقشه استراتژی
 • چگونگی تعریف و نهایی سازی شاخصهای استراتژیک نقشه
 • معرفی روشها و تکنیکهای هدف گذاری کمی
 • تعریف ابتکارات و پروژه های عملیاتی و نحوه اولویت بندی آنها
 • آموزش نحوه جمع آوری اطلاعات از واحدهای زیر مجموعه
 • تسری نظام ارزیابی متوازن به کلیه سطوح سازمان
 • استفاده از مدل BSC برای تخصیص استراتژیک منابع در سازمان
 • معرفی سیستمی برای ارزیابی واحدهای زیر مجموعه بر اساس BSC
 • چگونگی رتبه بندی واحدها بر اساسBSC
 • آموزش نحوه تشکیل کمیته BSC و چگونگی برگزاری جلسات آن
 • معرفی موانع پیاده سازی و اجرای اثربخش استراتژی و BSC در سازمانهای ایرانی

مدرس دوره:

علیرضا صراف: جهت مشاهده رزومه مدرس اینجا را کلیک نمایید.

مدت دوره:

8 ساعت

گواهینامه دوره: 

گواهینامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

هزینه دوره:

620 هزار تومان