دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

معرفی دوره:

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت است که هدف اصلی آن طراحی مدل هزینه سازمان بر اساس روابط علی و معلولی می باشد. این نوع مدل سازی باعث می شود که هزینه های سربار با دقت بالاتری سرشکن شوند و در نتیجه بهای تمام شده فعالیت ها و موضوعات هزینه با دقت بیشتری محاسبه گردد. شناسایی علل و محرک های هزینه منجر به مدیریت بهتر هزینه نیز می گردد که به آن مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) گفته می شود. همچنین طراحی مدل هزینه این قابلیت را برای سازمان ایجاد می نماید که بتواند با سناریوسازی های مختلف برای آینده، منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف عملیاتی خود را پیش بینی و بودجه بندی نماید که به آن بودجه ریزی بر مبنای فعالیت (ABB) اطلاق می شود.

سرفصل های دوره:

 • حسابداری مدیریت چیست
 • تعریف انواع هزینه 
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 • تفاوت حسابداری بهای تمام شده با ABC
 • شناسایی منابع و هزینه ها
 • شناسایی فعالیت ها
 • شناسایی موضوعات هزینه
 • شناسایی محرک های منبعی و محرک های فعالیتی
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت به روش پوش (Push ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت به روش پول (Pull ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)
 • مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)
 • بودجه ریزی بر مبنای فعالیت (ABB)
 • حل مساله

مدرس دوره:

علیرضا صراف: جهت مشاهده رزومه مدرس اینجا را کلیک نمایید.

منبع درسی دوره:

کتاب "گام به گام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" تالیف مدرس دوره

مخاطبین دوره:

 • مديران و كارشناسان بودجه
 • مديران و كارشناسان مالي
 • مديران و كارشناسان طرح و برنامه

مدت دوره:

8 ساعت

گواهینامه دوره:

گواهینامه داخلی با امضای مدرس

هزینه دوره:

500 هزار تومان