زمان و هزینه CMA استرالیا

هزینه دوره CMA به دو بخش هزینه ریالی و ارزی تقسیم می شود.

هزینه ریالی دوره:

 هزینه ریالی دوره ۵۰ میلیون ریال است شامل:

  • ارائه ۵۶ ساعت آموزش آنلاین توسط نماینده CMA استرالیا در ایران
  • راهنمایی تدوین مقالات فارسی در طول دوره
  • بررسی و داوری مقالات
  • اخذ آزمون فارسی

امکان پرداخت هزینه ریالی در دو قسط به فاصله یک ماه وجود دارد.

هزینه ارزی دوره:

هزینه ارزی دوره 638 دلار استرالیا است که در صورت شرکت در تمامی جلسات آموزشی و همچنین تایید مقاله توسط نماینده CMA استرالیا در ایران، به موسسه حسابداران مدیریت استرالیا جهت صدور و ارسال گواهینامه CMA پرداخت می شود.

زمان برگزاری دوره:

پنجمین دوره CMA استرالیا از هفته اول تیر ماه 1401 به صورت دو روز در هفته (روزی 4 ساعت) به مدت 7 هفته برگزار می گردد.